Rapporter

VEU hovedtal

Hovedtal for aktiviteten indenfor den videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) fordelt på uddannelsetyper.

Nyuddannedes ledighed

Ledighed målt 4.-7. kvartal efter fuldførelse.

Efterfølgende uddannelse for fuldførte og afbrudte

Overgange for studerende på videregående uddannelser 1 år efter endt uddannelse.

Måling af de nyuddannedes tid til første job

Rapporten viser hvor lang tid der går, fra de studerende er fuldført, og til de har deres første fuldtidsjob, samt hvor mange fuldførte der er.

Frafald på første studieår

Procent som afbryder på første studieår fordelt uddannelse, institution og region

Studerende på studie- og praktikophold i udlandet (udvekslingsstuderende)

Danske studerende på studie- og praktikophold i udlandet og udenlandske studerende på studieophold i Danmark

Studietider

Studietider og studietidsoverskridelser for fuldførte

Hovedtal for studerende på de videregående uddannelser

Overblik over antal studerende (bestand), tilgang, fuldførte og afbrudte på de videregående uddannelser

Beskæftigelse

Nyuddannedes beskæftigelse opgjort 12. til 23. måned efter fuldført uddannelse

Forudgående uddannelse for tilgangen af studerende

Overgange til videregående uddannelser fra bl.a. ungdomsuddannelserne og andre videregående uddannelser.

Befolkningens uddannelse

Opgørelsen over befolkningens højeste fuldførte uddannelse gør det muligt at sammenligne befolkningens uddannelsesniveau på tværs af bopæl samt se udviklingen i uddannelsesniveauet over tid.

Befolkningens beskæftigelsesgrad

Opgørelsen af befolkningens beskæftigelsesgrad gør det muligt at sammenligne befolkningens beskæftigelsesgrad på tværs af bopæl, alder og uddannelse.

Den beskæftigede del af befolkningen

Den beskæftigede del af befolkningen fordelt på branche og køn, sektor samt arbejdsstedsstørrelse, opgjort for udvalgte uddannelsesgrupper.

Stipendier og lån

Stipendier og lån opgjort i antal personer, kroner og støtteårsværk

Videregående STEM-uddannelser

Teknologipagten blev etableret i foråret 2018 med det formål at få flere til at tage en uddannelse inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik (Science, Technology, Engineering & Mathematics – forkortet STEM).

Søgning og optagelse via KOT

Søgning og optagelse til de videregående uddannelser ved sommerens optagelsesrunde

Overgang til de videregående uddannelser fra de gymnasiale uddannelser via KOT

Studenter fra de gymnasiale uddannelsers søgning og optagelse til de videregående uddannelser ved sommerens optagelsesrunde

Videnskabeligt personale på universiteterne: Forskerrekruttering

Rekruttering af videnskabeligt personale med forskningspligt ved de danske universiteter fordelt på køn, institution, hovedområde, opslagstype, finansieringsform mv.

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

Hovedtal for Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i form af beløb, personer og kursister.

Videnskabeligt personale på universiteterne: Bestand

Bestand af videnskabeligt personale med forskningspligt ved de danske universiteter fordelt på køn, alder, institution og hovedområde.

Uddannelsesaktiviteten for ph.d.

Overblik over ph.d.-studerende på universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner fra 2008 og frem