Efterfølgende uddannelse for fuldførte og afbrudte

Overgange for studerende på videregående uddannelser 1 år efter endt uddannelse.

Rapporten viser hvilke nye uddannelsesvalg (til-uddannelse) de studerende foretager i det første år efter de har fuldført eller afbrudt en uddannelse (fra-uddannelse).

Markér en fra-uddannelse i figuren til venstre, hvorefter man i figuren til højre kan se det efterfølgende uddannelsesvalg. Også fra-institution og fra-uddannelsens afgangsart og afgangsår kan evt. specificeres.

"Uoplyst" til-uddannelse betyder at der ikke har været et efterfølgende uddannelsesvalg i den betragtede 1-årsperiode.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.

Anm.: Rapporten omfatter fuldførte og afbrudte fra alle videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.