Uddannelsesaktiviteten for ph.d.

Overblik over ph.d.-studerende på universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner fra 2008 og frem

Statistikken baseres på årlige indberetninger fra danske uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde ph.d.-uddannelse, til Danmarks Statistik. Der er således tale om en totaloptælling fra universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Nøgletal omfatter tilgang, fuldførte, afbrudte og bestand. Rapporten fordeler ph.d. aktiviteten på de ph.d.-studerendes institution, fakultet, specialernes strategiområder, de vigtigste fag samt de studerendes køn.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres en gang årligt i maj måned.

Definition af nøgletal
Tilgang: Antal personer, som påbegynder ph.d.-uddannelsen.
Bestand: Antal personer, som er i gang med uddannelsen pr. 31/12.
Fuldførte: Antal personer, som fuldfører ph.d.-uddannelsen.
Afbrudte: Antal personer, som har afbryder ph.d.-uddannelsen.
 
Beskrivelse af dimensioner
Institution: Hovedinstitution for den institution, hvor den studerende er indskrevet.
Fakultet: Hovedområde svarende til den gamle fakultetsstruktur.
Strategiområder: Strategisk forskningsområde, som afspejler centrale forskningspolitiske fokusområder. Det enkelte ph.d.-forløb kan sprede sig over flere forskningsområder, bl.a. fordi områderne kan være overlappende.
Vigtigste fag: Det fag, som procentuelt fylder mest i tidsforbrug.
Køn: Den studerendes køn (mand eller kvinde).
År: Kalenderår for ph.d.-aktiviteten.