Den beskæftigede del af befolkningen

Den beskæftigede del af befolkningen fordelt på branche og køn, sektor samt arbejdsstedsstørrelse, opgjort for udvalgte uddannelsesgrupper.

Med denne rapport gives der adgang til en beskrivelse af det arbejdsmarked, der findes for folk med forskellige uddannelser. Beskrivelsen indeholder fordeling på branche og køn, sektor samt arbejdsstedsstørrelse. Både for uddannelsesgrupperne (i filteret) samt branchegrupperne (i tabellen) er der adgang til et hierarki med flere detaljer.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse er Danmarks Statistiks forløbsbaserede fortolkning af befolkningens uddannelseskarriere. Kun fuldførte, kompetencegivende uddannelser indgår. Uddannelser, der skifter længde eller niveau medfører at registeret dannes på ny efter princippet om at se fortiden med nutidens øjne. Personer der er under uddannelse indgår ikke som beskæftigede selvom de evt. har et (studie-)job.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.