Beskæftigelse

Nyuddannedes beskæftigelse opgjort 12. til 23. måned efter fuldført uddannelse

Rapporten viser de nyuddannedes beskæftigelsesgrad, der beregnes som (antal dage i besk./(antal dage i besk. + antal dage som ledig))*100, målt over den 12.-23. md. efter fuldførelse. De nyuddannedes beskæftigelsesgrad indgår i beregningen af resultattilskud til institutionerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Datagrundlaget omfatter samtlige videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort ekskl. de akademiske bachelorer. Ved at navigere til institutionssiden (klik på ->institution i venstremenuen) er der adgang til flere uddannelsesgrupper end der vises på forsiden.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres en gang årligt omkring april/maj.

Fuldførelsesår: Antal personer, som har fuldført en uddannelse i perioden 1. oktober året før til 30. september i året.

Måleår for beskæftigelse: Der optælles antal dage i hhv. beskæftigelse og ledighed i 12. til 23. måned efter den enkelte persons faktiske fuldførelsesdato. Fx for 2016-dimittender opgøres arbejdsmarkedsstatus fra måned 12 efter fuldførelse og således i perioden frem til 31. august 2018. 

Beskæftigelsesgraden er antal dage i beskæftigelse ud af antal af dage i beskæftigelse plus antal dage med ledighed. Dage, hvor personen er i uddannelse, ikke er i Danmark eller er uden for arbejdsstyrken, indgår således ikke i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Branche og sektor er opgjort på sidste arbejdsdag i måned 23 efter fuldførelsestidspunktet.