Måling af dimittendernes tid til første job

Rapporten viser hvor lang tid der går, fra de studerende er fuldført, og til de har deres første fuldtidsjob, samt hvor mange fuldførte der er.

Rapporten viser hvor lang tid der går, fra de studerende er fuldført, og til de har deres første fuldtidsjob (fuld tid defineret som mindst 30 timer pr. uge henover en måned).

"Første fuldtidsjob" er det første job, der er startet efter fuldførelse fra uddannelsen eller er startet før og mindst har varighed til 2.md efter fuldførelse.

Ved brug af pilen (-> Tabel) er der adgang til nøgletal for mere detaljerede uddannelsesgrupper i en tidsserie.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus på data fra Danmarks Statistik, SU-systemet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Anm.:  Rapporten omfatter kun videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. Med henblik på forenkling af præsentationen er kun udvalgte uddannelsesgrupper (EA, PB og KA) medtaget i filteret i rapporten. På undersiden med tabel fremgår alle sædvanlige uddannelsesgrupper under UFM's ressort.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Næste opdatering: ELEV-registeret fra Danmarks Statistik opdateres en gang årligt (senest i april 2021). Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forløbsdatabase, DREAM, bygger på månedlige oplysninger om arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst fra eIndkomstregisteret (dvs. lønnet arbejdstid), og opdateres kvartalsvis, ca. 6 uger efter udløbet af et kvartal.

September 2022, når der foreligger DREAM-data for 2.kvartal 2022, er det muligt at beskrive tid til første job for alle dimittender fra årgang 2021.

Særligt om metode

Med henblik på at kunne foretage en standardiseret måling af dimittendårgangenes tid til første job på tværs af årene, er der foretaget en forbehandling af dimittendpopulationen. Forbehandlingen er lavet ved hjælp af en (statistisk-deskriptiv) udledning af dimittendernes formodede intentioner. Der screenes for bopæl og ny uddannelse:

1) Hvis de på et af måletidspunkterne 2, 3, 6 eller 9 mdr. efter fuldførelse er uden dansk bopæl, måles de ikke fordi tilknytningen til det danske arbejdsmarked med den pågældende uddannelse ikke er stærk nok.

2) Hvis de har tilgang til en ny uddannelse inden for et semester (+ferie) efter fuldførelsen, måles de ikke fordi tilknytningen til danske arbejdsmarked med den pågældende uddannelse ikke er stærk nok.

Derfor er antallet af fuldførte i denne sammenhæng mindre end det samlede antal fuldførte.