Videnskabeligt personale på universiteterne: Bestand

Bestand af videnskabeligt personale med forskningspligt ved de danske universiteter fordelt på køn, alder, institution og hovedområde.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på indberetninger fra de otte danske universiteter til Danmarks Statistik.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er celler med færre end 3 ansøgere bortdiskretioneret (dvs. ikke vist i statistikken). De vil dog indgå i totaler.

Grundet et databrud i 2018 skal statistikkens opgørelser for den samlede periode læses med varsomhed evt. som to særskilte perioder, hvor perioden til og med 2017 skal læses som én periode, og perioden 2018 og frem som en anden. Databruddet drejer sig om at enkelte indberettere har medtaget visse ansatte i deltidsstillinger som om de var fuldtidsstillinger. Det har ikke været muligt at lave en fuld opretning af forholdet længere tilbage end til og med 2018, og det kan derfor ikke udtømmende dokumenteres hvor og hvor stort databruddet er i forhold til tidligere år. Forskerrekrutteringsstatistikken er ikke omfattet af databruddet.

Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af 4. kvartal 2023.