Videnskabeligt personale på universiteterne: Forskerrekruttering

Rekruttering af videnskabeligt personale med forskningspligt ved de danske universiteter fordelt på køn, institution, hovedområde, opslagstype, finansieringsform mv.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på indberetninger fra de otte danske universiteter til Danmarks Statistik.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er ansættelser med færre end 3 ansøgere bortdiskretioneret (dvs. ikke vist i statistikken). De vil dog indgå i totaler.

Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af 4. kvartal 2023.