Frafald på første studieår

Procent som afbryder på første studieår fordelt uddannelse, institution og region

Rapporten viser, hvor mange procent af en årlig tilgang som afbryder inden for første år efter tilgangsåret. Opgørelserne er fordelt på uddannelse, institution, institutionsgeografi og tilgangsår.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Rapporten omfatter kun videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres én gang årligt og er typisk klar omkring marts.

Procent afbrudte

Procent afbrudte beregnes som andelen af en årlig tilgang af studerende, der falder fra inden for første år efter studiestart. Årstallet angiver tilgangsår.  Ved tilgang forstås antal personer, som er startet på institutionen/uddannelsen i perioden 1. oktober året før til 30. september i året.  Således måles frafaldet i fx 2018 for personer, der er tilgået uddannelsen i 2018 (1. oktober 2017 - 30. september 2018) i perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2019.

Bemærk: På grund af kandidatreform på RUC (fra efteråret 2022), er der for 2021-tilgangsårgangen en del flere afbrudte efter 1 år end normalt. Det skyldes, at en del af de studerende, der er startet på en af de tidligere kandidatuddannelser, har afbrudt den, for i stedet at starte på en af de nye uddannelser. Der er med andre ord et forhøjet niveau af studieskift snarere end et højt frafald (afbrud uden studieskift) for årgangen.