Befolkningens uddannelse

Opgørelsen over befolkningens højeste fuldførte uddannelse gør det muligt at sammenligne befolkningens uddannelsesniveau på tværs af bopæl samt se udviklingen i uddannelsesniveauet over tid.

Rapporten viser tal for befolkningens højeste fuldførte uddannelse fordelt på bopæl. Ved at navigere mellem mulighederne i rapporten er der også mulighed for at selektere på alder og finde mere detaljerede uddannelsesgrupper.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse er Danmarks Statistiks forløbsbaserede fortolkning af befolkningens uddannelseskarriere. Kun fuldførte, kompetencegivende uddannelser indgår. Uddannelser, der skifter længde eller niveau medfører at registeret dannes på ny efter princippet om at se fortiden med nutidens øjne.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.