Hovedtal for studerende på de videregående uddannelser

Overblik over antal studerende (bestand), tilgang, fuldførte og afbrudte på de videregående uddannelser

Rapporten viser antallet af studerende, der enten er i gang med, er startet på, har fuldført eller afbrudt en videregående uddannelse. Oplysningerne er fordelt på uddannelser, institutioner og år.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.

Anm.: Rapporten omfatter alle videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort ekskl. ph.d.-uddannelser. Der findes stadig få historiske data for udelte kandidatuddannelser, men de er udeladt her af hensyn til overskueligheden.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.