Studerende på studie- og praktikophold i udlandet (udvekslingsstuderende)

Danske studerende på studie- og praktikophold i udlandet og udenlandske studerende på studieophold i Danmark

Rapporten viser antal studerende på de danske videregående uddannelsesinstitutioner, der har været på studie- og praktikophold i udlandet fordelt på uddannelsestyper og uddannelsesinstitutioner. Desuden vises studerende fra udlandet på studieophold på uddannelsesinstitutioner i Danmark.

En betydelig del af aktiviteten sker som del af udvekslingsaftaler mellem en dansk og en udenlandsk videregående uddannelsesinstitution (udvekslingsstuderende), herunder ophold inden for udvekslingsprogrammerne (fx Erasmus+ og Nordplus).

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.:Rapporten omfatter kun videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort og kun ophold af mindst én uges varighed. Af hensyn til overskueligheden er øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser udeladt af rapporten, men fremgår på undersiden med tabel.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af 2. kvartal 2024.