Kommercialiseringsstatistik

Statistik om kommercialiseringen af forskningsresultater, som tidligere er blevet offentliggjort i den årlige publikation ”Viden til vækst – offentlig-privat samspil om forskning”.

Rapporten skaber overblik over den udveksling af viden, der sker mellem universiteterne og erhvervslivet, idet den giver oplysninger om teknologioverførsel, data for vidensamspil gennem forskeraftaler og antal årsværk beskæftiget med teknologioverførsel.

Kilde: Data er indsamlet af Danske Universiteter i regi af arbejdsgruppen om innovation og teknologioverførsel (InnoTech) i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Anm: Rapportens bagvedliggende data kan findes som excelark på ufm.dk.

Opdateringsfrekvens: Data opdateres en gang årligt, medio året.