Forudgående uddannelse for tilgangen af studerende

Overgange til videregående uddannelser fra bl.a. ungdomsuddannelserne og andre videregående uddannelser.

Figurer og tabeller viser hvilke uddannelser og institutioner de studerende kommer fra givet valgte tilgangsuddannelse, tilgangsinstitution og tilgangsår.

Bemærk, at 'Uoplyst' forudgående uddannelse (fra-uddannelse) betyder, at der ikke er nogen registeret uddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution. Eventuelle uddannelser taget i udlandet registreres ikke af Danmarks Statistik.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.

Anm.: Rapporten omfatter tilgangen til alle videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.