Forudgående uddannelse for tilgangen af studerende

Overgange til videregående uddannelser fra bl.a. ungdomsuddannelserne og andre videregående uddannelser.

Figuren til venstre viser tilgangen til uddannelserne i et valgt tilgangsår. Markeres en specifik uddannelse i figuren til venstre kan man af figuren til højre se hvilke uddannelser de studerende kommer fra.

'Uoplyst' forudgående uddannelse (fra-uddannelse) betyder at der ikke er nogen registeret uddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution. Eventuelle uddannelser taget i udlandet registreres ikke af Danmarks Statistik.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.

Anm.: Rapporten omfatter tilgangen til alle videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.