Søgning og optagelse via KOT

Søgning og optagelse til de videregående uddannelser ved sommerens optagelsesrunde

Rapporten viser søgning og optagelse på videregåendeuddannelser ved sommerens optagelsesrunde.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Anm.: Indeholder kun uddannelser med optagelse gennem KOT.

Visning af landkort er midlertidigt slået fra på grund af tekniskeproblemer.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af august 2024.