Studietider

Studietider og studietidsoverskridelser for fuldførte

Rapporten viser fuldførtes gennemsnitlige faktiske studietid sammenholdt med den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid opgjort i måneder. Rapporten viser også andelen af de fuldførte, der fuldfører på normeret tid. Oplysningerne er fordelt på på uddannelse, institution og geografi og fuldførelsesår. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Rapporten omfatter kun videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres årligt omkring marts.

Studietid

I opgørelsen af studietid tages udgangspunkt i fuldførte i et fuldførelsesår (perioden 1. oktober i året til 30. september året efter). Den faktiske studietid udregnes for hver person som forskellen mellem det tidspunkt personen startede på uddannelsen og fuldførte uddannelsen. For hver person findes overskridelsen af normeret studietid, som forskellen mellem uddannelsens normerede studietid og faktiske studietid. Samlet opgøres et gennemsnit for de fuldførtes studietid og studietidsoverskridelser opgjort i måneder.