Stipendier og lån

Stipendier og lån opgjort i antal personer, kroner og støtteårsværk

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp til elever og studerende under deres uddannelse. Rapporten viser oplysninger om SU (stipendier og lån), herunder hvor mange der får SU, og hvor meget de modtager. 

Alle nøgletal vises indenfor 3 hovedtyper: Antal personer, kroner og støtteårsværk. Et støtteårsværk svarer til 12 måneder med samme støttetype for én eller flere støttemodtagere. Beløb er opgjort i løbende priser. Se nærmere beskrivelser af nøgletal og filtervalg i dokumentationen (info-knappen t.v.).

Stigningen i de optagne lånebeløb for 2020 og 2021 i forhold til tidligere år skyldes forhøjede SU-lånemuligheder som følge af COVID-19-tiltag. Læs mere i dokumentationen (info-knappen t.v.).
 

Se dokumentationen (info-knappen t.v.) for bemærkning vedrørende de optagne lånebeløb i perioden 2012-2018.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra SU-systemet.

Anm.: Hvis en celle indeholder under 5 individer, vises antallet af anonymiseringshensyn ikke.

Data opdateres årligt omkring marts.