Tildelte stipendier og lån

Tildelte stipendier og lån opgjort i antal personer, kroner og støtteårsværk

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp til elever og studerende under deres uddannelse. Rapporten viser den samlede tildeling af SU-støtte, herunder fx hvor mange som får SU, og hvor meget de modtager.

Alle nøgletal vises indenfor 3 hovedtyper: Antal personer, kroner og støtteårsværk. Et støtteårsværk svarer til 12 måneder med samme støttetype for én eller flere støttemodtagere. Beløb er opgjort i løbende priser. Se nærmere beskrivelser af nøgletal og filtervalg i dokumentationen (info-knappen t.v.).

Stigningen i de tildelte og udbetalte lånebeløb for 2020 i forhold til tidligere år skyldes forhøjede SU-lånemuligheder som følge af COVID-19-tiltag. Læs mere i dokumentationen (info-knappen t.v.).

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra SU-systemet.

Anm.: Hvis en celle indeholder under 5 individer, vises antallet af anonymiseringshensyn ikke.

Data opdateres årligt omkring marts.