VEU hovedtal

Hovedtal for aktiviteten indenfor den videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) fordelt på uddannelsetyper.

Den videregående voksen- og efteruddannelse er organiseret i nogle uddannelsestyper, som gennemføres i enkeltmoduler på deltid. Det er muligt at tage et enkelt eller flere moduler, og det er også muligt at tage en hel, tilrettelagt uddannelse, der typisk afsluttes med et afgangsprojekt.

Læs mere om VEU-statistikken.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Bemærk, at rapporten kun udstiller aktivitet på videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. For hver enkelt visualisering fremgår filterkonteksten dynamisk ved placering af musen på det lille filtersymbol til højre over visualiseringen.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer bortdiskretioneret.

Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af 2. kvartal 2024.

Børne- og Undervisningsministeriet driver et tværgående VEU-datavarehus, hvor relevante data fra voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet samles og stilles til rådighed som åbne offentlige data for omverdenen. Se mere her.