VEU hovedtal

Hovedtal for aktiviteten indenfor den videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) fordelt på uddannelsetyper.

Den videregående voksen- og efteruddannelse er organiseret i nogle uddannelsestyper, som gennemføres i enkeltmoduler på deltid. Det er muligt at tage et enkelt eller flere moduler, og det er også muligt at tage en hel, tilrettelagt uddannelse, der typisk afsluttes med et afgangsprojekt.

Læs mere om VEU-statistikken.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Der er efter sædvane for VEU-statistikken ikke anvendt filter på uddannelsesressort, men alene rapporteret på uddannelsestyperne. Bemærk også, at fagspecifikke kurser, korte kurser og særligt tilrettelagte forløb ikke er medtaget.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af 2. kvartal 2022.

Børne- og Undervisningsministeriet driver et tværgående VEU-datavarehus, hvor relevante data fra voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet samles og stilles til rådighed som åbne offentlige data for omverdenen. Se mere her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenfor fokuseres der på den VEU-aktivitet, der gennemføres af kursister, der var beskæftigede ved kursusstart. Der vises fordeling på branche, sektor og arbejdsstedsstørrelse.

Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er en parallel til det ordinære uddannelsessystem. Det gør det muligt at uddanne og dygtiggøre sig hele livet. Enten af personlig nysgerrighed og interesse, eller af hensyn til ens jobsituation, eller i en kombination af flere af disse eller andre motiver.

Bemærk, at der kun er rådighed over arbejdsmarkedsoplysninger frem til og med udgangen af 2018. Derfor vil kursusaktiviteten i 1. halvår af 2019 være underrapporteret indtil arbejdsmarkedsoplysningerne kan opdateres.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Omfatter kursister på enkeltfag på de videregående voksenuddannelser (ekskl. kursister på fagspecifikke kurser, korte kurser og særligt tilrettelagte forløb), men kun de kursister der var beskæftiget den sidste arbejdsdag i den måned, der falder to mdr. før kursusstart. Bemærk, at der kun er rådighed over arbejdsmarkedsoplysninger frem til og med udgangen af 2019. Derfor vil kursusaktiviteten i 1. halvår af 2020 være underrapporteret indtil arbejdsmarkedsoplysningerne kan opdateres.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Næste opdatering: Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af 2. kvartal 2022.

Børne- og Undervisningsministeriet driver et tværgående VEU-datavarehus, hvor relevante data fra voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet samles og stilles til rådighed som åbne offentlige data for omverdenen. Se mere her.